Vj Junior Luganda Translated Movies

Body Cam (2020 - VJ Junior - Luganda)
Body Cam (2020 - VJ Junior - Luganda)
Horror, Mystery, Thriller

Aquaman (2018 - VJ Junior - Luganda)
Aquaman (2018 - VJ Junior - Luganda)
Action, Adventure, Fantasy

Justice League (VJ Junior - Luganda)
Justice League (VJ Junior - Luganda)
Action, Adventure, Fantasy